TOKİ, Gaziantep Nizip'e sevgi evi yaptıracak

TOKİ, Gaziantep Nizip'e sevgi evi yaptıracak


TOKİ, Gaziantep Nizip'e, konvansiyonel kalıp sistemiyle 5 adet sevgi evi, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işini ihaleye çıkardı.


İhale, 10 Haziran 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede işin süresi, yer tesliminden itibaren 360 gün olarak belirlendi.
İhale koşulları: Gaziantep Nizip'e sevgi evi, ihalesine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.