03 / 07 / 2022

TOKİ Halkalı Atakent 1. Etap'ta 110 bin TL'ye! İcradan!

TOKİ Halkalı Atakent 1. Etap'ta 110 bin TL'ye! İcradan!

Küçükçekmece 2. İcra Dairesi, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Eminkule Mevkii, 401 ada, 1 parselde yer alan TOKİ Halkalı Atakent 1. Etap'ta A2 Blok, zemin kat, 1 nolu konutu satışa sunuyorKüçükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. Küçükçekmece 2. İcra Dairesi
TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2010/7587 Talimat  Örnek No : 27

Satılmasına karar verilen hacizli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı mahallesi, Eminkule mevkii, 401 ada, 1 parselde kayıtlı, 9.753 m2 miktarlı 4 bloktan ibaret bahçeli kargir apartmanda 98/21186 arsa paylı, A2 Blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümde kain taşınmazın tamamı aşağıdaki koşullarda satılacaktır.

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğü Durum şžefliği'nin dosyamızda mevcut 13/10/2010 gün ve 16919 sayılı imar durum yazısında taşınmazın 20/01/2008-29/07/2008-06/10/2008-05/05/2009-09/05/2010-25/06/2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut revizyon uygulama imar planına göre, Emsal: 1.20, Hmax:serbest konut alanında kaldığı anlaşılmıştır.

Halihazır Durumu ve Kıymeti: Söz konusu taşınmaz, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Atakent mahallesi, Başbakanlık Toplu konutları, I.Etap Sutek A2 Blok, 98/21186 arsa paylı, zemin kat, 1 nolu dairenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz mahalinde yapılan incelemede, bodrum kat+zemin kat+15 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektirik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisattı ile asansörü ikmal edilmiş ana binanın zemin katında, bina ana giriş cephesinde yer alan dairenin girişte antre üzerinde Salon ve mutfak, antreden geçilen gece holü üzerinde iki oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, kapalı alanları itibariyle 79 m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Dairede ıslak zeminler seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak balkonu kapalı kullanım alanına dahil edilmiş durumda, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı daire kalorifer, ısıtmalıdır. Bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olan ve konut sahasında yer alan taşınmazın ulaşım imkanları elverişlidir.

Kesinleşen 27/10/2010 tarihli Bilirkişi Raporu'na göre; taşınmazın değerinin 110.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

Satış şžartları:

1. Satış 25 Mart 2011 günü 14.00-14.15 saatleri arasında KÜçÜKçEKMECE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 04 Nisan 2011 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu meblağa ulaşılamamış ise, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mühlet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar millÜ® bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para itedir, alıcı istediğinde (.10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler ve tapu satış harcı, satış bedelinden ödenecektir.

3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır,- aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5. şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Daire'de açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilecektir.

6. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatjm kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*   :     Bu örnek,   bu Yönetmelikten önceki   uygulamada   kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com