Çukurova Balkon

TOKİ Halkalı'da arsa satacak

TOKİ Halkalı'da arsa satacak TOKİ Halkalı'da arsa satacak

TOKİ, Halkalı'da arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Halkalı'da bulunan 26 bin 35 metrekare, 26 bin 557 metrekare 29 bin 502 metrekare büyüklüğündeki 3 arsayı, gelir paylaşımı usulüyle satmak üzere ihale açtı. Arsalar toplam 82 bin 95 metrekare alana sahip.

İhale Toplu Konut İdaresi Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Uluslararası olmayan ihaleye, yerli ve yabancı inşaat firmaları ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimleri katılabilecek.

İhale için başvuracak istekliler, ihale evraklarını Bilkent Plaza B1 blok Bilkent/  Ankara  adresinden bin 500 YTL karşılığında temin edebilecekler. Teklif dosyaları, en geç 7 Ağustos 2008 tarihinde ve saat 15.00'e kadar Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı'na elden teslim edilecek.
Buna göre teklifler 7 Ağustos 2008 tarihinde saat 15.00'ten itibaren istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek isteklilerle, 14 Ağustos 2008 ve saat 14.30'da ikinci oturum yapılacak. Söz konusu ihalede geçici teminat, isteklinin toplam satış geliri üzerinden teklif ettiği bedelin yüzde 2'si kadar olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza, B1 blok Bilkent/ Ankara

0312 266 76 80