Çukurova Balkon

TOKİ, Konya Karapınar'a 432 konut yaptıracak

TOKİ, Konya Karapınar'a 432 konut yaptıracak

TOKİ, Konya Karapınar 2. etaba 432 adet konut, Beyşehir'e cami ikmal inşaatları ile adaiçi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini ihaleye çıkardı


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya Karapınar 2. etaba 432 adet konut, Beyşehir'e cami ikmal inşaatları ile adaiçi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini ihaleye çıkardı. İhale, 25 Haziran 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine, yerli ve yabancı tüm firmalar katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Katılımcılar ihaleye ait şartnameyi bedeli mukabili, TOKİ'den satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Söz konusu inşaatlar, tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas olarak gerçekleştirilecek.