TOKİ Kütahya, Samsun ve Yozgat'ta 920 konut yaptıracak!

TOKİ Kütahya, Samsun ve Yozgat'ta 920 konut yaptıracak! TOKİ Kütahya, Samsun ve Yozgat'ta 920 konut yaptıracak!

TOKİ Kütahya, Samsun ve Yozgat'ta konut, okul, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini ihaleye çıkardı

İhaleler, "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Buna göre Samsun-Bafra Bakırpınar mevki 2 bin 120 parsele 360 adet konut, 1 adet 16 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ve şadırvan ile 1 adet ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak.
9 Kasım 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de yapılacak olan işin ihalesine yerli ve yabancı tüm firmalar katılabilecek. Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan ihale ile tünel kalıp sistemi ile 360 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemi ile 1 adet 16 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ve şadırvan ile 1 adet ticaret merkezi inşaatları, altyapı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

KÜTAHYA-DUMLUPINAR
Kütahya Dumlupınar'a ise 80 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı yaptırılacak.
Konvansiyonel kalıp sistemiyle 80 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatının ihalesi 2 Kasım 2009
tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de yapılacak. Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan ihaleye sadece yerli firmalar girebilecek.

YOZGAT-SORGUN
Öte yandan TOKİ, Yozgat Sorgun bin 447 ada 1 parsele 480 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, Agahefendi Mahallesi 411 ada 4 parsele 24 derslikli ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ihale açtı.

TOKİ'de 12 Kasım 2009 tarihinde saat 14.30'da yapılacak olan ihaleye yerli ve yabancı tüm firmalar katılabilecek. Tünel kalıp sistemi ile 480 konut, konvansiyonel kalıp sistemi ile 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinde işi süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi.

İHALE KOŞULLARI
Kütahya-Dumlupanır, Samsun-Bafra Bakırpınar'a ve Yozgat Sorgun'a ise konut, okul, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerine katılmak
isteyenler şartnameyi her ihale için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale
tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
AA