TOKİ Niğde ve Batman'da hastane yaptıracak

TOKİ Niğde ve Batman'da hastane yaptıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)Başkanlığı, Niğde'ye 300 yataklı hastane, Batman'ın Kozluk ilçesine ise 50 yataklı hastane ile lojman inşaatı yaptırmak üzere ihale açtı.Niğde'ye konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 300 yataklı
devlet hastanesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı yaptırılacak.

Yer tesliminden itibaren 900 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi,
3 Aralık 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü ile
gerçekleştirilecek.

Tüm isteklilere açık olan ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15
oranında fiyat avantajı uygulanacak.

-BATMAN'A 50 YATAKLI HASTANE İLE LOJMAN İNŞAATI-
Öte yandan TOKİ, Batman'ın Kozluk ilçesine 50 yataklı hastane ile lojman
inşaatı yaptıracak.

Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak 1'er adet 50 yataklı hastane ile
6 daireli 1'er adet lojman binası, bekçi kulübesi ile altyapı ve çevre
düzenlemesi inşaatının ihalesi, 12 Kasım 2008 tarihinde saat 14.30'da "açık
ihale usulü" ile TOKİ'de yapılacak.

Toplam süresi yer tesliminden itibaren 700 gün olarak belirlenen ihaleye
sadece yerli firmalar katılabilecek.

-İHALE ŞARTLARI-
Niğde'ye 300 yataklı hastane, Batman'ın Kozluk ilçesine ise 50 yataklı
hastane ile lojman inşaatı ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her il için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale
tarihlerinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Söz konusu ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.