TOKİ Ordu Aybastı'ya 254 konut yaptıracak

TOKİ Ordu Aybastı'ya 254 konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ordu Aybastı'ya 254 adet ahşap konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yer tesliminden itibaren 540 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 27 Mayıs 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.

İşlerin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

pus