TOKİ Ordu ve Sinop‘a otel yaptıracak

TOKİ Ordu ve Sinop‘a otel yaptıracakKaradeniz'deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgeye turizm yatırımcısı çekilmesi amacıyla, bölgede 3 adet yıldızlı otel yapılması için geçen yıl açılan ihaleleri yatırımcıların ilgi göstermemesi nedeniyle iptal eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ),


TOKİ, Ordu ve Sinop'ta "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli ile yıldızlı otel yapılması" için ihale açtı. İhale için teklifler, 25 Şubat'ta saat 14,00'te idarede alınacak. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılacak ihale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak ancak uluslararası ihale olarak nitelendirilmeyecek.

İhale evraklarını, TOKİ'den, 500 YTL bedel ile alabilecek olan istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 18 Şubat'a kadar yazılı olarak idareye iletebilecek.

Teklifler 25 Şubat günü saat 14.00'den itibaren istekliler huzurunda açılacak ve şartlı teklif kabul edilmeyecek. Tekliflerin değerlendirilmesinde mali unsurlarının yanı sıra istekli tarafından hazırlanan mimari, çevre düzenlemesi ve peyzaj avan projelerinin dikkate alınacak ve idare tarafından uygun görülenler ikinci oturuma davet edilecek.

Değerlendirme sonucu uygun görülecek isteklilerle, 4 Mart günü saat 10.00'da ikinci oturum yapılacak. İhalede iki bölgeye birden teklif verilebilecek. İstekliler, "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"

esaslarına uygun nitelikte 4 ya da 5 yıldızlı otel teklif edilebilecek.

Tahmin edilen gelirden düşük olmamak kaydıyla, arsa karşılığı olarak TOKİ'ye en yüksek bedeli teklif eden ve teklif alma şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip yüklenici tercih edilecek.

-KREDİ DESTEĞİ DE VERİLECEK

Şartnameye göre, inşaat yüzde 50 seviyesine geldiği zaman yüklenici isterse, TOKİ, inşaat yapım maliyetinin yüzde 25'i oranında turizm altyapı kredisi kullandırılabilecek.

İhaleye katılacak firmalarda "sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge" ile "firma deneyimi, mali ve teknik durumu ile ilgili belgeler" istenecek.

TOKİ, geçen yıl, Ordu, Samsun ve Sinop'ta otel yapımı için 2 kez ihale açmış, ancak istekli çıkmadığı için ihaleler iptal edilmişti. TOKİ, bölgede turizmin geliştirilmesi için Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde de otel yapımını programlıyordu.