TOKİ Sapanca`da 240 konut yaptıracak

TOKİ Sapanca`da 240 konut yaptıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Sakarya Sapanca'ya konut, sosyal donatı, genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı yaptırmak üzere ihale açtı.

Sapanca'ya tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 240 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı gerçekleştirilecek.


Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek.


İhale, 20 Mart 2008 tarihinde saat 15.00'de TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.


Tüm isteklilere açık olan ihalede firmalar dokümanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-İhale Dairesi Başkanlığından görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.