TOKİ Sarıkamış'ta gelir paylaşımı ihalesi açtı

TOKİ Sarıkamış'ta gelir paylaşımı ihalesi açtıTOKİ, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.


Buna göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 9 bin 742 metrekare alana sahip arsası üzerinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulüyle yapılacak. TOKİ'nin ihaleye ait duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre ihale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Uluslararası olmayan ihaleye, yerli ve yabancı inşaat firmaları ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimleri katılabilecek.

İhale için başvuracak istekliler, ihale evraklarını TOKİ'den bedeli mukabili temin edebilecekler. Teklif dosyaları, en geç 23 Temmuz 2008 tarihinde ve saat 14.30'a kadar Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı'na elden teslim edilecek. Buna göre teklifler 23 Temmuz 2008 tarihinde, saat 14.30'dan itibaren istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek isteklilerle, 30 Temmuz 2008 tarihinde ve saat 15.30'da ikinci oturum yapılacak. Söz konusu ihalede geçici teminat, isteklinin toplam satış geliri üzerinden teklif ettiği bedelin yüzde 2'si kadar olacak.