TOKİ Tunceli'ye 102 konut yaptıracak

TOKİ Tunceli'ye 102 konut yaptıracakBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Tunceli Hozat'a 102 adet konut ve sosyal donatı adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işlerini ihaleye çıkardı.


Hozat'a konvansiyonel kalıp sistemiyle konut, ticaret merkezi, kreş, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. İhale, TOKİ'de 15 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren toplam 480 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli istekliler katılabilecek.

Firmalar ihale dokümanını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-İhale Dairesi Başkanlığı adresinden görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

-HAKKARİ-ÇUKURCA AFET KONUTLARI-

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hakkari'nin Çukurca İlçesine 54 afet konutlarının altyapı inşaatları için ihaleye çıktı.

Yer tesliminden itibaren toplam 60 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi 16 Kasım 2007 tarihinde saat 10.00'da Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde açık ihale usulü ile yapılacak.

İhale dokümanı, Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden görülebileceği gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alınabilecek.

Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalenin teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel usulüyle sözleşme imzalanacak. Söz konusu ihalede firmalar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.