TOKİ'den Altındağ Aktaş'ta 442 konut

TOKİ'den Altındağ Aktaş'ta 442 konut

TOKİ, Altındağ Aktaş'a konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı.Tünel kalıp sistemiyle 442 adet konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre
düzenlemesi işleri "açık ihale usulü" ile yaptırılacak.

İhale, 25 Aralık 2008 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine
tüm istekli firmalar katılabilecek.

Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı
uygulanacak. Altındağ Aktaş'a konut altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale
tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden
verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif
ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat verecek.