TOKİ'den Ardahan Merkez Sugöze 500 konut

TOKİ'den Ardahan Merkez Sugöze 500 konut

TOKİ, Ardahan Merkez Sugöze'ye 500 adet konut yaptıracak


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ardahan Merkez Sugöze'ye 500 adet konut 24 derslikli ilköğretim okulu, cami, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı v çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptıracak. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas 500 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu, bekçi kulübesi, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile adaiçi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işini ihalesi TOKİ'de 16 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.30'da "açık ihale usulü" ile yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 600 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek. İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.İhale dokümanı TOKİ'den görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.