TOKİ`den Konya Halkapınar`a 208 konut

TOKİ`den Konya Halkapınar`a 208 konut

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Konya Halkapınar 2'nci etaba konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi işlerini ihaleye çıkardı.
Halkapınar 2'nci etaba tünel kalıp sistemiyle 208 adet konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı açık ihale usulü ile yapılacak.


Yer tesliminden itibaren toplam 435 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 12 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de TOKİ'de gerçekleştirilecek.


Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin dokümanı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığından görülebileceği gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alınabilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.