Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 600 bin TL sermaye bedeli ile Recep Coşkun ve Muhammet Faruk Alçı tarafından kuruldu.Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 600 bin TL sermaye bedeli ile Recep Coşkun ve Muhammet Faruk Alçı tarafından kuruldu.

Toklu Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- YALITIM VE İNŞAAT GRUBU a) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü binaların temel, dış cephe, balkon, teras, çatı, havuz, otopark ve iç mekanların, nem, su, ısı, ses izolasyon malzemeleri ve aksamlarının uygulanması, ihracatı ve ticaretini yapmak ve yaptırmak. b) Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara zemin çatı izolasyonu dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. c) Her türlü binaların ısı, ses ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. İzolasyon ve endüstriyel zemin kaplama malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak, d) İzolasyon ve endüstriyel zemin kaplama malzemelerinin imalatı ve uygulaması için gerekli makine alet edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. e) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü konut, işyeri, alış veriş merkezleri, yol, köprü, baraj, havaalanı, sulama tesisleri, fabrika yapıları, turistik tesis yapıları, rıhtım liman gibi deniz yapıları, spor ve yeşil alanlar, kanalizasyon, su arıtma ve biriktirme yapıları, hafriyat, asfaltlama işleri, askeri yapılar, toplu konut, kooperatif, organize sanayi yapıları, ve diğer inşaatları ve projelerini taahhüt etmek, yapmak, yaptırmak, yurtiçinde ve yurtdışında proje ve inşaat taahhüt hizmetlerinde bulunmak, bu inşaatların her türlü ısı, ses ve su yalıtımlarının uygulamasını yapmak ve yaptırmak. f) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü özel ve resmi kurumlara ait inşaatların yapımını üstlenmek, yapılmış binaların bakım ve onarımını, tadilat izolasyonunu, mantolama, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve su yalıtımı işlerini, bina cephesi kaplama işlerini ve endüstriyel zemin kaplama işlerini yapmak ve yaptırmak. g) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak h) Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd. araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. i) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. j) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik hizmet kazandırmak üzere arazi, arsa ve diğer gayri menkulleri satın alarak buralarda konut, işyeri turistik tesis yapmak, satmak veya parsellere bölerek hukuki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemleri ile mevzi imar projeleri ve diğer proje yapımı ile intifa, intifa sükna tapu cins tahsisi, kat irtifakı, kat mülkiyeti ifraz tevhit yapmak, devir ve ferağ etmek. k) Her türlü inşaat yapımında kullanılan (bina, konut, liman, baraj vb inşaat malzemeleri ve yapı elemanları alım satımı ithali ihracı ve dahili ticareti. l) Yürürlükteki ithalat rejiminin müsaade ettiği her türlü ticari emtianın ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak. m) İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi alüminyum ve mamulleri tuğla ateş tuğlası kiremit kireç doğrama alçı çimento fırınlanmış kum mermer mozaik fayans seramik vitrifiye marley, parke, armatür, PVC boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, n) Kat veya daire karşılığı inşaat yapmak bu konuda arsa sahipleri ile sözleşmeler akdetmek ve yapılmış daireleri satmak her türlü bina ve fabrika inşaatlarında kullanılan her türlü inşaat malzemesini imal etmek alım-satımını yapmak ithalat ve ihracatını yapmak. o) Yurtiçinde ve yurt dışında kamu veya özel kuruluşlara ait her türlü inşaat ve taahhüt işine girişmek, bunlarla ilgili olarak teklif vermek, ihalelere girmek hizmet grupları oluşturmak. p) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakliye hafriyat işlerini yapmak yaptırmak bunlar için gerekli olan araç ve nakil vasıtalarını almak kiralamak veya kiraya vermek gerektiğinde satmak. q) Yapı ve arazi değerlendirilmesi konusunda gereli arazi ve arsaları satın almak ifraz etmek parsellemek gerektiğinde satmak kat karşılığı vermek teminat ve ipotek almak ipotek vermek r) Şirketin konusu ile ilgili kanalizasyon su şebekesini ve her türlü alt yapı inşaatı yapmak bordür tretuar ve asfalt döşeme işleri park ve bahçe düzenleme işleri yapmak yaptırmak hizmet grupları oluşturmak bu işler için gerekli olan teçhizat ve araçları almak kiralamak veya kiraya vermek gerektiğinde satmak. s) Her türlü yapının, binanın, fabrikanın yıkım işlerini yapmak yaptırmak, hizmet grupları oluşturmak, bu konuda özel kuruluş veya belediyelerin açmış olduğu ihaleleri girmek taahhütlerde bulunmak bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan araç ve vasıtaları almak kiralamak kiraya vermek gerektiğinde satmak. t) Yurt içinde ve yurt dışında yapı malzemelerinde kullanılan demir, çimento, tuğla kiremit, kireç, kum, çakıl, mıcır, kereste, inşaat armatürleri, parke, lambir, cam işleri, inşaat tesisat malzemeleri, yer karoları, seramik mermer, granit, duvar kağıdı, yağlı boya (suya-ısıya) izalasyon malzemeleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah.Orta Çeşme Cad. No:10/2 Sarıyer