Çukurova Balkon

Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Topçı ve Abdullah Topçı ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 31 Ağustos'ta Maltepe'de kuruldu.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Topçı ve Abdullah Topçı ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 31 Ağustos'ta Maltepe'de kuruldu.


Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İnşaat ve Taahhüt İkamet amaçlı binaların inşaatı, İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, Ahşap binaların inşaatı, resmi ve özel inşaatlar yapmak ,müteahhitlik,mühendislik,proje,mimarlık hizmetlerini yapmak. Resmi ve özel kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller , limanlar, fabrikalar, yollar köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asvalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif, meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane,  cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir, Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt  dışında her türlü  inşaat tesisat  elektrik ve hafriyat  konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları ,beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer nevi hatları, yapım ve montaj işlerinini, onarım ve değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. İnşaat Malzemeleri Ticareti Amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve müşavirlik hizmetlerini yapmak,Her nevi inşaat malzemelerinin, makinelerinin toptan ve perakende alım satımı ,imalatı, dahili ticareti, pazarlaması,Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, inşaatın plan, proje tanzimini, statik ve kesin hesap ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. Konu ile ilgili her nevi plan, proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik müşavirlik, taahhüt ve tesisat işlerinin taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, inşaat malzemelerini alıp satmak, yurtdışı işlerle ilgili gerekli makine ve teçhizatın yurtdışına götürülmesi, bunların ve yurtdışından temin edilenlerin yurda getirilmesi.Her türlü inşaat malzemesinin ithali transit ticaret pazarlamasını yapmak.Hazır beton ve her türlü prefabrik yapı elemanları ihracatı, ithalatı transit ticareti  ve pazarlamasını yapmak.Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatını temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, Şirketin konusu ile ilgili her türlü markların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması kiraya alınması, kiraya verilmesi, Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde  kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işlemlere iştirak edilmesi, Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak. Hafriyat    Her türlü hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işlemlere verebilir.Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir.    Her nevi mesken ve işyerleri inşa edip satmak.inşaat yapmak için arsa ve malzeme temin etmek.Her türlü inşaat malzemesi alım satımını, ithalat ihracatını yapmak Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak, bayilikler almak, bayilikler vermek Her nevi inşaat yapımı için resmi ve özel ihalelere katılmak.Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak.Her nevi Gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alım satımı ve pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili nakil vasıtaları satın almak ve taşımasını yapmak.   Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, altyapı, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri başkalarına devretmek veya başkalarından devralma. 


Topçuoğulları Vira Kapı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi 128/D