Torun Tower inşaatında emsal fazlası söz konusu değil!

Torun Tower inşaatında emsal fazlası söz konusu değil! Torun Tower inşaatında emsal fazlası söz konusu değil!

Torunlar GYO, Torun Tower inşaatında emsal fazlası olmadığı, projenin imar planına uygun olarak inşa edildiğini açıkladı. Torun Tower projesinde, kanuna ve mevzuata aykırı 1 metrekare dahi fazla inşaat imalatımız söz konusu değil...TORUNLAR GYO, Torun Tower inşaatında emsal fazlası olmadığı, projenin imar planına uygun olarak inşa edildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "İnşaatımız; yapı ruhsatı ve eklerine, İmar Kanunu'na, güncel imar yönetmeliklerine ve 1 /1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan fazlası söz könusu değil notlarında belirtilen esaslara uygun olarak yapılmaktadır. Torun Tower projemizde, kanuna ve mevzuata aykırı 1 metrekare dahi fazla inşaat imalatımız söz konusu değildir" sözlerine yer verildi. 


Torunlar GYO'dan yapılan açıklamada inşaat alanının 69.621 metrekare emsal fazlası olmadığı belirtilerek "Onaylı İnşaat ruhsatı ve eki mimari projede iskan edilen 2 bodrum kat ile birlikte toplam 68.713,99 metrekare bürüt inşaat alanın olduğudur. Ayrıca diğer Bodrum katlarımızın bürüt inşaat'alanı 37.366,26 mertrekare olup, söz konusu inşaatımızın toplam bürüt inşaat alanı 106.080,25 metrekaredir" denildi. 


Sözcü