Torunlar GYO 2019 değerleme şirketini seçti!

Torunlar GYO 2019 değerleme şirketini seçti!Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile anlaştı...


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) değerleme şirketi seçimi hakkında açıklama yaptı.

Torunlar GYO tarafından portföyünde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve portföyünde o yıl içerisinde alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme şirketi olarak Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verildi.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca;  Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme şirketi olarak Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.