26 / 06 / 2022

Torunlar GYO 2021'de ne kadar kira geliri elde etti?

Torunlar GYO 2021'de ne kadar kira geliri elde etti?

Torunlar GYO, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap döneminde 726 bin 355 TL kira geliri elde etti. Şirketin brüt kar tutarı 1 milyon 175 bin 633 TL oldu. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Torunlar GYO tarafından yayınlanan konsolide finansal tabloya göre, şirketin 5. Levent, Torun Center ve Mall of İstanbul projesi 2. Etap High Residence ve Hilton Otel projelerindeki teslimleri sürüyor. Şirket kısa vadede 972 bin TL AVM kira geliri ve 200 bin TL ofis kira geliri öngörülüyor. 

Torunlar GYO, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap döneminde 726 bin 355 TL kira geliri elde etti. Şirketin brüt kar tutarı 1 milyon 175 bin 633 TL oldu. 

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
SORUMLULUK  BEYANI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
 
KARAR TARİHİ: 10.03.2022

  
KARAR SAYISI : 2022 / 11

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Özet Konsolide ve Solo Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2022 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide ve solo finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo ve konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

   Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın

Konsolide finansal rapor için tıklayın