Torunlar GYO, şirket sermayesinin artırılması hakkında açıklama yaptı!

Torunlar GYO, şirket sermayesinin artırılması hakkında açıklama yaptı!

Torunlar GYO, emisyon primlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle şirket sermayesinin artırılması hakkında açıklama yaptı


Torunlar GYO'nun azıklaması şöyle;
Yönetim Kurulumuzun 10 Mayıs 2012 tarihli kararı ile,
Şirket'in  1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki  224.000.000 TL'sı ödenmiş sermayesinin,  Şirket hesaplarında kayıtlı  301.770.000,00 TL tutarındaki hisse senedi ihraç priminin 276.000.000TL'sının  mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek 500.000.000 TL'sına çıkarılması için "izin" talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
Karar verilmiştir.

Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com