04 / 07 / 2022

Torunlar GYO'dan ilk 3 ayda 193.7 milyon TL'lik kar!

Torunlar GYO'dan ilk 3 ayda 193.7 milyon TL'lik kar!

Torunlar GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.

Torunlar GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Torunlar GYO'nun finansal raporuna göre; 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynakları 13 milyon 823 bin 55 TL; konsolide olmayan finansal rapora göre toplam özkaynaklar 13 milyon 819 milyon 141 TL olarak açıklandı. 

Torunlar GYO 1 Ocak 31 Mart 2021 döneminde konut ve ofis satışlarından 261 milyon 389 bin TL gelir elde ederken aynı dönem içerisinde brüt karı 193 milyon 716 bin TL oldu.

Torunlar GYO projeleri:
1- Torun Tower Projesi
2- Mall of İstanbul
3- Torun Center

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması: 
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
  
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 11.05.2021
  
KARAR SAYISI : 2021 / 14

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ait Özet Konsolide ve Solo Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide ve solo finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo ve konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Faaliyet raporu için tıklayın

Konselide olan finansal rapor için tıklayın

Konselide olmayan finansal rapor için tıklayın