18 / 08 / 2022

Tour Plus Gayrimenkul Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Tour Plus Gayrimenkul Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yenibosna’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Abdulmalek Manla, Mohamad A Mahhouk, Mohamed Mahmalat tarafından kuruldu.Tour Plus Gayrimenkul Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yenibosna’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Abdulmalek Manla, Mohamad A Mahhouk, Mohamed Mahmalat tarafından kuruldu.

Tour Plus Gayrimenkul Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
TURIZM VE SEYAHAT ACENTALIGI ULUSLARARASI VE SEHIRLERARASI YOLCU TASIMACILIGI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. REKLAM VE ORGANIZASYON a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının danışmanlığını yapmak. d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam isleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afis, afiş et, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, şükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. SIRKET AYRICA; 1-Gümrük ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde ithalat ve ihracatına izin verilen her türlü mamul, yarı mamul ve ham maddelerin iç ticaret, ithalat, ihracatını yapmak 2- Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların temsilciliğini, acenteliğini, mümessilliğini ve distribütörlüğünü almak, işletmek, 3- Diğer firma ve kuruluşların bünyesinde faaliyet konusu ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, eğitim ve seminerler düzenlemek, 4- Yurt içi ve yurt dışı firmalar için pazarlama araştırmaları yapmak ve ürün satısını gerçekleştirmek, 5-Internet ve benzeri sanal ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen faaliyet konuları ve ticaretine izin verilen ilgili mal ve hizmetlerin ticaretini yapmak, bu alanda hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere komisyon karşılığı hizmet sunmak ve aracılık etmek, 7-Sirket kendi isleri için binek araba, her türlü arabaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir. 8-Sirket isleri için, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, gayri maddi haklar iktisap edebilir, menkul ve gayrimenkul alabilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, 9-Sirket amaç ve konularının gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında şube, irtibat bürosu, acentelik, temsilcilik, kurabilir, açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yurtiçi ve yurtdışı firma ve şirketler ile lisans patent, ticaret unvan ve markaları satın alabilir, devir ve tescil edebilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir.