06 / 10 / 2022

Trust Holiday Emlak Turizm Danışmanlık Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Trust Holiday Emlak Turizm Danışmanlık Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’te   250 bin TL sermaye bedeli ile Rabeea M.M.A. tarafından kuruldu.Trust Holiday Emlak Turizm Danışmanlık Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’te   250 bin TL sermaye bedeli ile Rabeea M.M.A. tarafından kuruldu.
Trust Holiday Emlak Turizm Danışmanlık Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi:
EMLAK Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. TURİZM a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.DANIŞMANLIK Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını yapmak. Kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler). Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması). Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.). İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık). Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.). Finansal danışmanlık faaliyetleri. Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık faaliyetleri. PAZARLAMA Türkiyede kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai,sınai ve ticari ham yarı mamul mamül mal ve malzemelerin ihracatını,pazarlamasını,üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak. Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışın da ithalatını,ihracatını,ticaretini,pazarlamasını yapmak. İÇ VE DIŞ TİCARET Yürürlükte mevcut veya yürürlüge girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak. Türkiyenin belli baslı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin,her türlü otomotiv ürünlerinin,her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön