10 / 08 / 2022

Ttka İnşaat Taahhüt Ve Lojistik Hizmetler Limited Şirketi kuruldu!


Ttka İnşaat Taahhüt Ve Lojistik Hizmetler Limited Şirketi bugün 250 bin TL sermaye bedeli ile Tolga Türkmen tarafından kuruldu.Ttka İnşaat Taahhüt Ve Lojistik Hizmetler Limited Şirketi bugün 250 bin TL sermaye bedeli ile Tolga Türkmen tarafından kuruldu.

Ttka İnşaat Taahhüt Ve Lojistik Hizmetler Limited Şirketi konusu:
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLIÇA ŞUNLARDIR; 1. Şirket yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi kuruluşlara her nevi bina, fabrika tesisleri rafineri dolum tesisleri, boru hatları, benzin istasyonları, baraj, köprü, liman, havaalanı, yol, kanal, depo, antrepo, çevre düzenleme, şehir planı, şehir inşası vb. ile her nevi inşaatlar yapmak, taahhütlere girmek, bunların tamamı yapmak veya başkalarına yaptırmak, konsorsiyumlar kurmak, müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri vermek, yap, işlet, devret modeli ile taahhütlere girmek, Kanunlarının emrettiği ölçüdeki işlerde bulunmak ve taahhütleri yerine getirmek. 2. Kat mülkiyeti yasası ve sair yasalara uygun olarak oluşturulan apartman işyeri spor ve sosyal tesisler ile bunların oluşturduğu toplu yerleşim yerleri ile ilgili olarak yönetim ve yönetimin gösterdiği her tür işi hukuka uygun olarak gerçekleştirerek bu konuda bedeli karşılığında hizmet vermek. 3. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak çeşitli büyüklükte konut, işyerleri ve çeşitli binalar yapımına elverişli arsa ve araziler edinmek, alıp satmak, kiralamak, gerektiğinde tevhit, ifraz ve parselasyon yapmak, bu arsa ve arazileri modern şehircilik anlayışına ve ülke ekonomisine uygun olarak planlamak, gerek şirkete ait arsa ve araziler üzerinde ve gerekse üçüncü şahıslara ait arsa ve araziler üzerinde konutlar, işyerleri ve çeşitli binalar yapmak almak ve satmak. 4. Şirket resmi ve özel kurum ve kuruluşların kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü açık ihale ile ihaleye çıkaracakları ve her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü toplu konut ve siteler; okul hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yok kenarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek, 5. Her türlü ifraz tevhid parselasyon işleri ile yol su elektrik nakil hattı kanalizasyon pissu atık su yağmur suları doğalgaz projeleri ve aplikasyonu iş ve işlemlerini yapabilir. 6. Kırsal kesimde arazi toplu araştırması iş ve işlemlerin yapılması ile bütün harita kadastro yüklenici ve taşeronlarının alım hesap ve teslimat işlerinin yapım ve organizasyonunu yapabilir. 7. Lağım, atık su sistemleri, yağmur suları, drenaj sistemleri, kaldırım sistemleri, hafriyat çalışmaları, dizayn ve toprak analizleri, semt, mahalle iyileştirme, koruma çalışmaları yapmak, bu konularla ilgili mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik yapmak, projeler hazırlamak, bunlarla ilgili olarak her türlü malzemenin üretimi, alımı, satımı ve dahili ve dahili ticaret pazarlamasını yapmak 8. Şirket her türlü emlak ve özellikle konu siteler ticari ve sınaî merkezler depolar villa ve tatil köyü otel motel kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri ev apartman işyeri ticarethane arsa arazi ve her türlü taşınmaz alımı satımı devir temlik kiraya verilmesi kiralanması ve pazarlanması ve bu konuda yurtiçi ve yurtdışı genelinde ihale organize etmek müzayede açık arttırma ve teklif alma ve teklif verme konularında danışmanlık vermek, bu konu ile ilgili toplantıları yapmak 9. Şirket her türlü emlak ve özellikle konu siteler ticari ve sınai merkezler depolar villa tatil köyü otel motel kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri ev apartman işyeri ticarethane arsa arazi ve her türlü taşınmaz alımı satımı devir temlik kiraya verilmesi kiralanması ve pazarlanması. 10. Her türlü franchisng hizmetleri sunmak alımı satımını yapmak. 11. Şirket yurt içinde ve yurt dışında karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu üzerinde ilgili nakil vasıtaları ile yurtiçi ve yurtdışı yük taşımacılığı yapmak, har türlü lojistik hizmetleri vermek, bu işleri kendi nakil vasıtaları ile yapabileceği gibi üçüncü şahıslardan araç kiralayarak yapmak, başkalarına yaptırmak. 12. Yapılan ve yaptırılan yüklemelerin izlenmesini ve müşteri yükleme sistemlerinin geliştirilmesini kapsayan lojistik hizmetleri, güvenlik ve organizasyonu geliştirmek için risk yönetim hizmetleri de dâhil muayyen hizmetleri sağlayarak üçüncü taraflara yüksek değerde paketleri nakil ve sevk etmeyi arzulayan birey veya ticari kurumlara yardım etmek, bunlara varış noktalarına güvenli şekilde ve zamanında varışı temin etmek için yüklemeleri izlemeye almak, 13. Şirket her türlü malın yurt içinde ve yurt dışında kara, hava, deniz ve demiryolu ile nakliyesi ve dağıtımını yapmak, yurt içi ve uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu ile eşya taşımacılığı yapmak bu konuda acentelik yapmak, vermek bu konularda komisyonculuk yapmak, yaptırmak. 14. Şirket (Gümrük Komisyonculuğu yapmamak şartı ile) Gümrük İdaresi ve diğer yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, depo, soğuk hava deposu, ambalajlama tesisi, terminal ve özel gümrük antrepoları kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içindeki tüm gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak veya yaptırmak, 15. Karayolu ile şehirlerarası, uluslararası yük ve yolcu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.