Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi kuruldu!Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi, Murat Tunç tarafından 400 bin TL sermaye ile 5 Mayıs 'ta İstanbul, Sultanbeyli, Turgut Reis Mahallesi, Ardahan Sokak 'ta kuruldu.


Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi, Murat Tunç tarafından 400 bin TL sermaye ile 5 Mayıs'ta İstanbul, Sultanbeyli, Turgut Reis Mahallesi, Ardahan Sokak'ta kuruldu.


Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi iş konusu;İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   NALBURİYE a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla,kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. b Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. c. Her türlü nalburiye işleri yapmak. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufahakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için gayesine uygun her türlü mali ,ticari ,hukuki,idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.Şubeler açabilir. Yurt içinde şirketler kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir. Menkul mallar ve gayrimenkulleri iktisap edebilir veya satın alabilir. Gayesine uygun olarak gayrimenkulleri kiralayabilir veya kiraya verme işlemlerini gerçekleştirebilir. Maliki bulunduğu gayrimenkuller ve menkulmallar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir ve satabilir.Yurtiçinden ve yurtdışından kredi kullanabilir. Leasing yolu ile demirbaş ve gayrimenkul alabilir. İpotek, rehin, kefalet işlemleri yapabilir ve bunların fesih işlemlerini ifa edebilir. Amaç ve konusuna giren işler için gerekli olan taşıtları yurtiçi ve yurtdışından temin edebilir, ihtiyacı olan taşıtları kiralayabilir. Maliki bulunduğu taşıtları kiraya verebilir veya gerekirse satabilir. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distiribütörlük ve temsilcilik işleri yapabilir. Yurt içi ve yurt dışı ihalelere girebilir. Taahhütler yüklenir ve ifa eder veya iştigal konusu ile ilgili ihaleleri açar.


Tunç Mesken İnşaat Limited Şirketi adres: Sultanbeyli, Turgut Reis Mahallesi, Ardahan Sokak 32/1