01 / 07 / 2022

Türk Kızılay'dan İstanbul'da inşaat ihalesi!

Türk Kızılay'dan İstanbul'da inşaat ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, İstanbul İli, Sümer Günay Kaynarca Kan Bağış Merkezi Ve Sümer Günay Kartal Kan Alma Birimi binasında tadilat ve onarım işi ihale edecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, İstanbul İli, Sümer Günay Kaynarca Kan Bağış Merkezi Ve Sümer Günay Kartal Kan Alma Birimi binasında tadilat ve onarım işi ihale ediyor.  İhale için başvuruların 13 Ekim 2020 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekiyor.

TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Sümer Günay Kaynarca Kan Bağış Merkezi Ve Sümer Günay Kartal Kan Alma Birimi Tadilat Ve Onarım İşinin projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi
Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi TR**********************36 IBAN numarasına yatırılan 200,00 TL tutarındaki şartname bedeline ait dekontun [email protected] e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.10.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.10.2020 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.