Türk Kızılayı'ndan Erzincan'da inşaat ihalesi 16 Ocak'ta!

Türk Kızılayı'ndan Erzincan'da inşaat ihalesi 16 Ocak'ta!Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Fabrika Müdürlüğüne çelik depo inşaat yapımı için proje ihalesi 16 Ocak'ta yapılacak..


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Fabrika Müdürlüğüne çelik depo inşaat yapımı için proje ihalesi yaptırıyor. 249 bin 796,93 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine 7 bin 200 metrekare alanlı çelik depo inşaatı yapımı için ihale 16 Ocak'ta yapılacak.

 

ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE ÇELİK DEPO İNŞAAT YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Erzincan İli, Akyazı Beldesi, Fatih Mahallesi, 145 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 249.796,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine ~7.200 m² alanlı çelik depo inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.01.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.