09 / 08 / 2022

Türk Kızılay'ından İstanbul'da anahtar teslimi karşılığı konut inşaatı işi ihalesi!

Türk Kızılay'ından İstanbul'da anahtar teslimi karşılığı konut inşaatı işi ihalesi!

Türk Kızılayı İstanbul İli Beyoğlu İlçesinde yer alan 30 pafta, 497 adada kayıtlı olan taşınmazın üzerindeki binayı yıkarak, anahtar teslim götürü bedel ile konut inşaat yapacak.Türk Kızılayı İstanbul İli Beyoğlu İlçesinde yer alan 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı olan taşınmazın üzerindeki binayı kat karşılığında ihaleye çıkarıyor. Türk Kızılayı, Beyoğlu'nda bulunana taşınamzın üzerindeki konutu yıkarak, anahtar teslim götürü bedeliyle konut inşaatı yapacak.


İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO: 21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA YIKILARAK

ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki bina yıkılarak anahtar teslim götürü bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.09.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.09.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.