10 / 08 / 2022

Türk Kızılayı'ndan Ankara'da bina tadilat ihalesi 11 Ekim'de!

Türk Kızılayı'ndan Ankara'da bina tadilat ihalesi 11 Ekim'de!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut İlçesi'nde Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü binasının tadilat ve onarımı için ihale düzenliyor...Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü,  Ankara  İli,  Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:1 yerleşkesi içerisinde bulunan Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü binasının tadilat ve onarımı yaptırılacak. Tadilat ve onarım işi için ihale 11 Ekim'de gerçekleşecek.


ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO: 1 YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL İŞLETME VE DEĞERLENDİRME FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİNASININ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:1 yerleşkesi içerisinde bulunan Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü binasının tadilat ve onarımı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10.10.2017 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.10.2017 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.