02 / 07 / 2022

Türker Proje 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Türker Proje 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Türker Proje'nin Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi.Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda şirket yönetim kurulunun 2019 yılına ait kar payı dağıtım teklifi hakkında açıklama yaptı.

Türker Proje'nin 12 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi.

Türker Proje'nin KAP açıklaması:
Şirketimizin 12 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2.323.147 TL, Yasal Kayıtlara göre 899.480,04 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.