05 / 07 / 2022

Halk GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Halk GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Halk GYO, kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmedi.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. 

Halk GYO'nun TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi öneriliyor. Söz konusu tutar II. Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplamasına dahil edildi, bununla birlikte 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmedi.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:            
(13.madde dipnot) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi önerilmektedir. Söz konusu tutar II. Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplamasına dahil edilmiş; bununla birlikte 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmemiş, yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.

Kar dağıtım tablosu için tıklayın