Türker Proje Gayrimenkul 2018 gelir tablosunu yayınladı!

Türker Proje Gayrimenkul 2018 gelir tablosunu yayınladı! Türker Proje Gayrimenkul 2018 gelir tablosunu yayınladı!

Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatırım Geliştirme 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunu yayınladı...

Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatırım Geliştirme A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2018 yılı geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu hakkında açıklama yaptı.

Türker Proje Gayrimenkul 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunu yayınladı. 

Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması: 
Ekte yer alan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2018 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasassı Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. 

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dosya için tıklayın