Turkey Gayrimenkul Yatırım Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Turkey Gayrimenkul Yatırım Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Turkey Gayrimenkul Yatırım Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Öztürk, Mustafa Kara ve sema Kara ortaklığında kuruldu.


Turkey Gayrimenkul Yatırım Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Öztürk, Mustafa Kara ve sema Kara ortaklığında kuruldu.

Turkey Gayrimenkul Yatırım Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A- Emlak Müşavirliği Hizmetleri İle İlgili Konular: 1. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve alım-satıma aracılık yapmak. 2. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3. Gayrimenkul konusu ile ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 4. Her türlü taşınamaz ticaretine konu olacak siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri alım, satım, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. B - Eğitim Hizmetleri İle İlgili Konular: 5. Her türlü uzaktan eğitim sistemleri ile eğitim vermek ve sertifika programları düzenlemek. Her türlü internet tabanlı çevirim içi eğitim vermek ve sınavlarını yapmak. 6. Eğitim amaçlı her türlü yazılım ve donanım üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü yerinde ve uzaktan eğitim, online eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve dershaneler açmak. Eğitim kurumlarının yararlanabilmesi için online kütüphaneler ve kitaplıklar açmak, ilk orta, lise ve dengi okul öğrencilerini sınavlara hazırlamak amacı ile deneme sınavları yapmak. 7. Eğitimler düzenlemek, eğitim konusunda danışmanlık hizmeti sunmak, eğitimle ilgili her türlü yayıncılık hizmetlerini, yapmak. 8. Eğitim öğretim hizmetleri ile ilgili olarak okul, kurs, seminer yerleri açmak, kiralamak ve kiraya vermek, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, şubeler açmak, açtırmak. 9. Eğitim amaçlı her türlü oyun araç ve gereçlerini, eğitim ve öğretim amaçlı zekâ geliştirici oyun araçlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 10. İnternet üzerinde her türlü eğitim sistemlerinin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak. 11. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. 12. Eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, her türlü mesleki ve teknik eğitim ile genel eğitim amaçlı ve diğer eğitimleri vermek, kurslar ve diğer öğretim ve eğitim çalışmaları düzenlemek. 13. Şirket ayrıca eğitim, danışmanlık, rehberlik, test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen faaliyetlerde bulunabilir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayınlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak. 14. Eğitim faaliyetleri için organizasyonları yapmak, meslek elemanı yetiştiricisi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlar ile protokol yapmak, bunlar için bilgisayar sistemlerinden yararlanmak ve bu sistemlere tek başına veya ortaklaşa yapmak. 15. Eğitim amaçlı her türlü işletme ve idari destek hizmetlerini sunabilir. C - Bilişim Hizmetleri İle İlgili Konular: 16. Her türlü bilişim sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, devreye alma, bakım, yönetim, iyileştirme, genişletme, revize etme, başka sistemlerle entegre etme, ayrıştırma, sorun giderme, güvenliğini koruma, raporlama, bilgi çıkanını, veri madenciliği ve diğer tüm aşamalarına dair her türlü faaliyetlerde bulunmak. 17. Her türlü paket programlan, ticari yazılım programları, bilgisayar destekli tasarımlar hazırlamak. Bu programlarla ilgili lisanslar almak ve vermek. Başkaları tarafından hazırlanmış olan programlan lisanslarıyla birlikte devir almak ve pazarlamasını yapmak. Piyasada mevcut programlarla ilgili olarak bayilikler almak ve vermek, pazarlama anlaşmaları yapmak. Kendisinin geliştirdiği veya lisansım, haklarını satın aldığı her türlü bilişim ürününün alım ve satımını yapmak, 18. Her türlü kurumsal kaynak, planlama, servis, büro (e-büro) hizmetleri, iş zekâsı, karar-destek sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve çağrı merkezi doküman yönetim sistemi, uzaktan eğitim, web sayfası tasarımı ve portal uygulamaları, veri tabanı yönetim sistemleri, elektronik takip sistemleri network ve güvenlik çözümleri, bilişim sistemleri, internet ve intranet çözümleri sunmak programlar geliştirmek, pazarlamak, teknik destek vermek. 19. Her türlü internet üzerinden bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, hazırlamak veya hazırlatmak. 20. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multimedya)ürünleri alanlarında, her türlü destek, tamir, montaj, hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknoloji işini geliştirme hizmetlerini yapmak, pazarlamasını yapmak. Aynı hizmetleri internet üzerinden vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, internet üzerinden ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Küçükbakkalköy Mah.Ozan Veysel Sk.Doğtaş Blok No:11/2 Ataşehir