25 / 05 / 2022

Kema Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kema Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Umut Kişin tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Kağıthane, Gürsel Mahallesi, Nurtaç Caddesi'nde kuruldu.Kema Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Umut Kişin tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Kağıthane, Gürsel Mahallesi, Nurtaç Caddesi'nde kuruldu. 


Kema Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a-Her türlü arsa, arazi, tarla, çiftlik, konut, site, ticarethane, iş yeri, fabrika, üretim tesisi, ve sair gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, pazarlaması, kiralaması, kiraya verilmesi  ve işletilmesini yapmak. b-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c-Yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlaması ve bunlarla ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermek, sözleşmeler düzenlemek. ç-Her türlü gayrimenkul, arsa, arazi konut, iş yeri vb.  alımı, satımı, kiralanması veya bu konularda emlak ve danışmanlık faaliyetlerinde aracılık yapmak. d-Gayrimenkullerle ilgili rayiç bedel tespiti, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en verimli ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek raporlar düzenlemek. e-Her türlü ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kurma, ifraz ve tevhit, cins değişikliği hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), aplikasyon, belediyelerden harita ve bölge imar planı çıkarma, ilgili müdürlüklerden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesi alma veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma  ve emlak beyannamesi düzenlemeleri yapmak. f- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle devre mülk, apart otel, kamping, mesken, ev, apartman ve iş yeri gibi gayrimenkulleri satın almak, kiralamak,  kiraya vermek. g-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak ğ-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. h- Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. ı-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. i-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir j- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. k- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, l - İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı,imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. m - Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mes'uliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. n-Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. o-Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek.Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek. ö- Şirket turizme hizmet amacı ile kafeteryalar, restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek ve tüm turizm işletmecilik faaliyetlerini yapmak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak,intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri  iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt etmek ve yerine getirmek.


Kema Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  adres. Kağıthane, Gürsel Mahallesi, Nurtaç Caddesi 1/11