Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Fatih Kömeç imzasıyla kuruldu.


Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Fatih Kömeç imzasıyla kuruldu. 


Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; vEMLAK-GAYRİMENKUL -Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve alt kiralama yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanması ve devir işlemlerine  aracılık etmek,danışmanlık hizmeti vermek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile, - Emlak faaliyetinde bulunan işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik,franchise anlaşmaları yapabilir. - Şirket, iştigal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler bayilikler distribütörlüklerverebilir. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir  kiraya verebilir,kiraladığı gayrimenkulleri  bağımsız bölümler halinde alt kiraya verebilir. İNŞAAT -Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak. -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri,tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar,lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton,asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser,sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. REKLAM -Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. -İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. -Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir. -Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir.Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir.İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak. -Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek.Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak -Yayınlanacak reklamlar için yerli ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Erpaş Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres; İ.O.S.B MAH.GİYİM SANATKARLARI İŞ VE TİC.MRK.2.ADA A BL.105-F BAŞAKŞEHİR