Türkiye Şeker'in Burdur'daki imar planı değişiklikleri onaylandı!

Türkiye Şeker'in Burdur'daki imar planı değişiklikleri onaylandı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin imar planı değişikliklerini onayladı. Onaylanan imar planları Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/37

Konu           :   Burdur İli, Çavdır İlçesi, Söğüt Beldesi (2050, 2278, 2279, 2280 ve 2283

                         no’lu parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2016 tarihli ve 983 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Çavdır İlçesi, Söğüt Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam 25.280,00 m² yüzölçümlü 2050, 2278, 2279, 2280 ve 2283 no’lu parsellere “Gelişme Konut Alanı” (Ayrık Nizam 2 Kat olarak tanımlanan imar adasında; Taks:0,20 Kaks:0,40’tır. Ayrık Nizam 3 Kat olarak tanımlanan imar adasında; Taks:0,20 Kaks:0,60’tır), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Söğüt Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayın!


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/38

Konu           :   Burdur İli, Çavdır İlçesi, Çavdır Mah. (1575 no’lu parsel)

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2016 tarihli ve 981 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Çavdır İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11.960,00 m² yüzölçümlü 1575 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (Taks:0.30, Kaks:0.60, Ayrık Nizam, 2 Kat), Temel Eğitim Tesis Alanı, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Çavdır Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız!