Türkiye'de kaç inşaat mühendisi işsiz?

Türkiye'de kaç inşaat mühendisi işsiz?TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, "Türkiye`de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye'de her 3 inşaat mühendisinden biri işsiz.


İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İMO Yönetim Kurulunun “Türkiye'de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” raporu yayınlandı. Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre; raporda her 3 mühendisinden birinin işsiz olduğu detayı yer aldı.

GENÇ MÜHENDİSLER AZ MAAŞ ALIYOR

İnşaat mühendislerinin işsiz olması nedeniyle yapı güvenliğinin tehdit altında olduğu ifadelerinin yer aldığı raporda şu açıklamalar yapıldı: “İnşaat mühendisliği mesleği, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından önemi ve gerekliliği tartışılamaz bir meslek alanıdır. Yapı üretiminin, insanların can ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biri olduğu dikkate alınırsa bu üretimin doğru bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi açısından inşaat mühendisleri hayati bir rol oynamaktadırlar.

Türkiye

Bu kadar önemli bir üretimin temel unsuru olan inşaat mühendisleri, tarihimizde görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıyadır. İnşaat mühendisleri yalnızca işsizlikle değil, haklarının gasp edilmesi ve mesleki itibarını zedeleyen uygulamalarla da boğuşmaktadırlar. İşsizlik sadece işsiz kalan meslektaşlarımızı etkilemiyor. İşsizlik, mesleğimizin her alanında emeği ile geçinen meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırılmasına ve hak kaybına uğramasına vesile olmaktadır. Özellikle genç mühendislerin çok düşük ücretlerle imzalarının istismar edilmesine de sebebiyet vermektedir”

BEDELİ TOPLUM ÖDÜYOR

Maliyeti düşürmek için atılan adımlar nedeniyle mühendislik hizmetlerin ortadan kalktığı ifade edilen raporda  “Siyasal iktidar aldığı-almadığı önlemlerle bu duruma ya seyirci kalmakta ya da çıkar grupları yanında saf tutmaktadır.

Türkiye

Mühendislik hizmetlerindeki açık her doğa olayında topluma bedel ödettirmektedir. Verilmeyen her mühendislik hizmeti güvenlik açığı, iş cinayeti, enerji kaybı, maliyet artışı, olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa ki, kamu yararını gözeten bir anlayış değişikliği ve basit önlemlerle kağıt üzerinde veriliyormuş gibi görünen mühendislik hizmetlerinin gerçekten yapılmasını sağlamak ve bu sayede işsizliği ortadan kaldırmak mümkündür.

Bu hizmetlerin kağıt üzerinden gerçeğe dönüşmesi, topraklarının neredeyse tamamı deprem gibi afet riskleri taşıyan ülkemizin can ve mal güvenliği açısından da son derece önemlidir" yorumu yer aldı. 

İnşaat sektöründe istihdam arttı!