TürkiyeIrak demiryolu projesi için yetkililer hazır bulunacak!

TürkiyeIrak demiryolu projesi için yetkililer hazır bulunacak!Ortak Teknik Komitede, TürkiyeIrak demiryolu projesi çerçevesinde iki ülke arasında açılması düşünülen tren gümrük kapısının güzergahının tespitine dönük incelemelerde de bulunmak üzere her iki ülkenin demiryolu inşaatlarından sorumlu birim yetkilileri ha


Türkiye ve Irak arasında 2009 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde kurulan Türkiye Irak Yeni Hudut Kapıları Ortak Çalışma Grubunun ilk toplantısı Gümrük Müsteşarı Ziya ALTUNYALDIZ ve Irak Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkelerle İlişkiler Bölüm Başkanı Büyükelçisi Dr. Walid SHILTAGHın katılımlarıyla Ankarada gerçekleştirildi.

İki ülke arasında 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdatta imzalanan Anlaşma ve Mutabakat Zabıtları çerçevesinde oluşturulan, Türkiye Irak Yeni Hudut Kapıları Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısında; son yıllarda artan ve 2010 yılı itibariyle 7.4 milyar doları geçen dış ticaret hacmi ve 1.6 milyonu aşan araç trafiği karşısında tek bir sınır kapısının yetersiz kaldığı tespitiyle, iki ülke arasında yeni hudut kapılarının açılmasının önemine vurgu yapılmış ve işbirliğinin artırılması hedefi konulmuştur.

Toplantıda Haburİbrahim Halil Kara Hudut Kapılarında kapasitenin artırılabilmesi ve mevcut köprülerin yükünün azaltılabilmesi için yeni köprü veya köprülerin inşası konusunda gerekli çalışmaları yürütmek üzere iki ülkenin ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla, bir Ortak Teknik Komite kurulması kararlaştırıldı.

Ortak Teknik Komitede, TürkiyeIrak demiryolu projesi çerçevesinde iki ülke arasında açılması düşünülen tren gümrük kapısının güzerghının tespitine dönük incelemelerde de bulunmak üzere her iki ülkenin demiryolu inşaatlarından sorumlu birim yetkilileri hazır bulunacak.

Kurulacak Ortak Teknik Komite, Habur İbrahim Halil Kara Hudut Kapısının batısında açılması planlanan yeni hudut kapıları için müşterek inceleme ve tespitleri rapora bağlayarak değerlendirilmek üzere Ortak Çalışma Grubuna sunacak.
Ortak Teknik Komitenin ilk çalışmalarını Temmuz ayı içerisinde tamamlamasına karar verildi. 

 

Türkiye tarafının Habur İbrahim Halil Kara Hudut Kapısının doğusunda yeni hudut kapıları açılması önerisine, Irak makamlarınca prensip olarak olumlu yaklaşılmış, konuya ilişkin çalışmalara önümüzdeki dönemde hız verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Toplantıda ayrıca;
- İki ülke arasında her yıl düzenli ve dönüşümlü olarak Gümrük İdareleri Başkanları Toplantıları yapılmasına,
- Irakla sınır kapılarında beklemeleri önlemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına,
- Gümrük Müsteşarlığınca Irak gümrük ve demiryolu personeline yönelik eğitim programları düzenlenmesine,
Karar verilmiştir.


Türkiye ile Irak arasında daha önce yapılan anlaşma ve mutabakat zabıtları çerçevesinde gerçekleştirilen ortak çalışma grubu toplantısı, iki ülke arasında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına dönük olarak gümrük idareleri arasındaki işbirliğinin artırılması hedefinin gerçekleştirilmesi, bu hedefe dönük somut adımlar atılması ve Irakla artan ticaretin daha da geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.