Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Çağdaş Sarak ve Fatma Aktaş tarafından kuruldu.Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Çağdaş Sarak ve Fatma Aktaş tarafından kuruldu.

Tuzla Çağdaş İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 8--Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 9-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 10-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 11-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 12-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 13-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 14- Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, oto kiralama ve rent a car işletmeciliği yapabilir alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 15- Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için: 1- Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, eğitim, danışmanlık, ve komisyonculuk işleri yapmak ve bu amaçların gerçekleşmesi konusunda her türlü kanuni tasarrufta bulunmak. 2- Şirket faaliyet konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak. 3- Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için tesisler kurar, satış merkezi depolar açar ve işletir. 4- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü ihracat ve ithalat işleri ile dahili ticaret ve pazarlama işlerini yapar ve yaptırır. 5- Konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilikler, ustalık (know-How) ve patent alabilir ve verebilir. Elde ettiği hakları başkalarına devredebilir, kiralar veya kiraya verebilir. 6- Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü komisyonculuk yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili hususlarda her türlü kurulmuş şirketlere iştirak eder. 7- Şirket faaliyet konuları ile ilgili amacına ulaşmak için gayrimenkuller satın alır, satar, inşa ettirir. Gerek şirketin, gerekse gerçek ve tüzel üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket leyh ve aleyhinde kendi borç ve alacakları için rehin, ipotek ve sair ayni hakları tesis etmek, konan ipotekleri kaldırmak ve kaldırtmak. 8- Gerekli hallerde şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü kişiler lehine ipotek etmek, rehin vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek etmek, rehin vermek ve benzeri ayni haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri ayni hakları terkin etmek ve çözmek. 9-Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak teknik bilgi anlaşmaları yapmak, bu anlaşmaları kısmen ve tamamen almak ve devretmek. 10- Bankalardan ve mali müesseselerden kredi, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım indirim belgeleri almak, dış ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İstasyon Mah. Gönen Sok. No:11A TUZLA