Tuzla'da 2.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla'da 2.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla Belediye Başkanlığı, mülkiyeti bünyesine ait olan arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. Söz konuşu taşınmazın toplam bedeli 2 milyon 212 bin 210 TL olarak belirlendi.Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul İli, Tuzla İlçesi'nde bulunan arsa satışa çıkarıldı. 


Tuzla Belediye Başkanlığından


Gayrimenkul Satılacaktır


1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 25.08.2015 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.


S.No: 1


Pafta: -


Ada: -


Parsel: 7790


Mahalle: Cami


Miktarı: 632.06 metrekare


Adresi: Cami Mahallesi Ulubay Sokak


İmar Durumu: Konut alanı


Tahmini Bedel: 2.212.210,00 TL


Geçici Teminat: 66.366,30 TL 


İhale Tarihi: 25.08.2015


İhale Saati: 14:00


İhale Usulü: Kapalı Teklif


2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.


3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;


Şirketlerin;                                             

a) Şartname Dosyası                             

b) İmza Sirküleri,                                   

c) Ticaret Odası belgesi,                         

d) Geçici Teminat.                                  


Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus Cüzdan Sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici Teminat.


Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.