Tuzla'da 3 konut 1 sanayi alanı ihale ile satılıyor!

Tuzla'da 3 konut 1 sanayi alanı ihale ile satılıyor! Tuzla'da 3 konut 1 sanayi alanı ihale ile satılıyor!

Tuzla Belediye Başkanlığı Tuzla'da 3 konut 1 sanayi alanını ihale ile satışa çıkardı...Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemize ait taşınmazın ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre 16.07.2013 Salı günü Saat : 14:00’de Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile Arsa satış ihalesi yapılacaktır.

 


2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında satın alınabilinir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

 

Şirketlerin;                                       Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                        a) Şartname Dosyası

b) İmza Sirküleri                              b) Yerleşim Belgesi

c) Ticaret odası belgesi,                    c) İkametgah senedi,

c) Geçici Teminat                             c) Geçici Teminat.

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5544/1-1


Detaylı bilgi için tıklayın