Tuzla'da satılık akaryakıt istasyonu! 3 milyon 827 bin 30 liraya!

Tuzla'da satılık akaryakıt istasyonu! 3 milyon 827 bin 30 liraya! Tuzla'da satılık akaryakıt istasyonu! 3 milyon 827 bin 30 liraya!

Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tuzla Tepeören'de Tuzla Belediye Başkanlığı bir akaryakıt istasyonu satıyor. Gayrimenkulün fiyatı 3 milyon 827 bin 30 lira olarak belirlendi...


Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 08.10.2013 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 


S.

No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İhale

Usulü


1

….

….

2224

Tepeören

3.827.03 m2

Tepeören Mahallesi Medeniyet Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyonu

3.827.030.00 TL+KDV

114.810.90 TL

08.10.2013

14:00

Kapalı Teklif2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 -  İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                          Şahıslar:

a) Şartname Dosyası                                           a) Nüfus Cüzdan Sureti,

b) İmza Sirküleri,                                                b) Yerleşim Yeri Belgesi,

c) Ticaret Odası Belgesi                                      c) Geçici Teminat.

d) Geçici Teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8133/1-1