10 / 08 / 2022

Tuzla'da satılık arsa 18 milyon TL'ye!

Tuzla'da satılık arsa 18 milyon TL'ye!

T.C. İstanbul Anadolu Satış Memurluğu İstanbul Tuzla'da yer alan arsa nitelikli taşınmaz ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. 18 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan taşınmazın ihalesi 24 Eylül'de yapılacak. T.C. İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından İstanbul Tuzla'da yer alan arsa nitelikli taşınmaz satışa sunuluyor. İhalesi 24 Eylül'de gerçekleştirilecek taşınmazın muhammen bedeli 18 milyon TL olarak açıklandı. 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İl, Tuzla ilçe, Merkez Mahalle/Köy, 3944 Parsel, 5.436,73 m2 yüz ölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Düzgün geometrik şekilli, eğimsiz sayılabilecek düzlükte, yapılaşmaya müsait parseldir. Bölgede yapılaşma yoğunluktadır. Boş parsel yok denecek kadar azdır. Belediye teknik alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgede, ulaşımı kolaydır. Parselin imar planında kalan kısımlarının terk işlemi yapılmıştır.

Adresi: İstanbul İl, Tuzla ilçe, Yayla Mahallesi, Cengiz Topel Cad., No: 61

Yüzölçümü: 5.436,73 m2

İmar Durumu: 3944 parsel; 1/1000 ölçekli, 15/10/2012 tasdik tarihli, evliya çelebi, yayla istasyon cami mahalleleri 2. Etap uygulama imar planında tamamı ilk öğretim tesis alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.    Satış Günü: 24/09/2018 günü 11:30 -11:40 arası

2.    Satış Günü: 19/10/2018 günü 11:30 -11:40 arası

Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

Satış şartları: 1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/122 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/07/2018 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.    (Basın: 853628)