TVF'den arsa hamlesi!

TVF'den arsa hamlesi! TVF'den arsa hamlesi!

Varlık Fonu'na devredilen 2.3 milyon metrekarelik arsa için yeni projeler geliştirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, atıl durumdaki arazilerin değerleneceğini belirtti.Türkiye Varlık Fonu (TVF),  önemli bir adım daha attı. Fona aktarılan arsalar için önemli projeler geliştirildi. Arsalara yönelik stratejik yatırım dokümanı da şekillenmeye başladı.


Maliye Bakanı Naci Ağbal, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük bölümü turizm merkezlerinde olmak üzere çok sayıda arsanın fona aktarıldığını vurgulayan Ağbal, "Yatırımcılarla masaya oturulacak, projeler geliştirilecek ve uygun teklif gelirse satılacak. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda özel sektör işletmesi, kamu arazilerinin kiralanması yoluyla kuruldu. Milli emlak mevzuatı, taşınmaz yönetimi masaya yatırıldı" şeklinde konuştu.


 Türkiye Varlık Fonu'yla değerlendirilmeyen varlıklar, uzun vadeli alacaklar nakde dönüşecek ve ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlayacak. Fon, dünyanın çeşitli ülke fonları, varlık yönetimi fırmalarında ilgi odağı haline döndü. Hükümet, kamu idarelerinin elindeki atıl arsa, arazileri değerlendirmek için emlak mevzuatı, taşınmaz yönetiminde yeni atılımlarda bulunacak.


Orta vadede stratejik yatırım dokümanının hazırlanacağını belirten Ağbal, "Şu anda şirket iş akışı, organizasyon kuruluş çalışmalarını yapıyor. Nitelikli iş kaynağı oluşturuluyor. Hazırlık evresinin titiz yönetimi önemli, alelacele bir işe girmek doğru olmaz. İtidalli, profesyonel, odaklı çalışan fona aktif bir büyüklük üretildi" ifadelerini kullandı.


Yapılacak düzenlemelerle devlet malına sahip çıkarken, kiralar rayiç bedelle güncellenecek. Böylece kamuya ait gayrimenkullerde ucuz kiracılık da son bulacak. Gerçek değerin ortaya konmasıyla devletin buradan sağladığı gelirde de artış sağlayacak. 


Daha önce turizm şirketlerine tahsis edilen çok sayıda Hazine taşınmazı da fona devredildi. Fona devredilen arazilerin toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekareye ulaşırken, tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazları Maliye yönetiyor. 


Hazine taşınmazların değerlenmesine yönelik, yatırımcılarla masaya oturulacak. Uygun teklifler gelmesi durumunda kiralanan bu arsaların satışları söz konusu olacak.Sabah