13 / 08 / 2022

Ty Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!


Ty Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hancı tarafından kuruldu.Ty Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hancı tarafından kuruldu.

Ty Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu:
A. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, otel, turistik tesis, ticarethane inşaatlarını yapmak, almak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak ve satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, oteller, tatil köyleri inşa etmek ve kiralamak, kiraya vermek. C. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiralamak ve kiraya vermek. F. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat, tadilat ve boya işleri yapmak. H. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. İ. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J. Dekorasyonla ilgili; boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, tadilat işleri yapmak. K. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. L. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarını yapmak. Parselasyon planlarını yapmak. M. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerini yapmak. N. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak. O. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. P. Turizme yönelik otel, motel, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.