09 / 08 / 2022

Üçtaş Yapı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Üçtaş Yapı Ticaret Limited Şirketi Maltepe’de  500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Kayave Ozan Ünal Çakmaklı tarafından kuruldu.Üçtaş Yapı Ticaret Limited Şirketi Maltepe’de  500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Kayave  Ozan Ünal Çakmaklı tarafından kuruldu.

Üçtaş Yapı Ticaret Limited Şirketi konusu:
3. AMAÇ VE KONU A) İnşaat 3.1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3.2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, otel, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.3. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi bina, konut, prefabrike konut, havuz inşaatı ve arıtma inşaatı, tatil sitesi, spor tesisleri, turistik tesisler, dinlenme ve eğlenme tesisleri, sanayi siteleri, alışveriş merkezleri, otel, motel, okul, hastane, iş hanı, fabrika, sinema, tiyatro, opera tesisleri, petrol istasyonu gibi her nitelikte ve özellikte yapılar, yol, köprü, yat limanı, tünel, sulama ve içme suyu tesisleri, kanalizasyon, baraj ve diğer tesislerin inşaatını yapmak, kiraya vermek bu konularda yapı taahhütlerinde bulunmak, kat karşılığı inşaat yapmak, yukarıda belirtilen işleri ve taahhütleri gerek tek başına ve gerekse ortaklıklar kurarak üstlenmek. 3.4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. İhale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 3.5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin ihalelerine katılmak, teklif vermek. 3.6. Şirket yap-işlet-devret usulü ile üst hakkı veya intifa hakkı karşılığı özel ve tüzel kişiler kamu kuruluşları, belediyeler, vakıflar ile sözleşmeler yapmak, yapılmış sözleşmeleri devralmak, yap-işlet­ devret usulü ile yapılacak yatırımların işletmeciliğini yapmak veya yaptırmak. 3.7. Kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek bu projeler üzerinde inşaat yapmak. Eski binaların tamir ve tadilatını yapmak. Her türlü yapının iç ve dış dekorunu yapmak, hafriyat yıkım ve enkaz işlerini yapmak ve taahhütlerde bulunmak. 3.8. Her türlü gayrimenkulün alım ve satımını yapmak, kiraya vermek. Gayrimenkul üzerinde ayni, şahsi veya başkaca her türlü tasarrufta bulunmak. 3.9. Emlak alım satımlarında, kiraya verilmesinde aracılık ve komisyonculuk yapmak. 3.10. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 3.11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 3.12. Gerek inşaat konusuna ve gerekse işletme konusuna giren her türlü malzemeleri makine alet cihaz, iş makineleri ve nakil vasıtaları ile bunlara ait tüm yedek parça, aksam ve aksesuarların ithalini ihracını ve ticaretini yapmak ve bu demirbaşlarını kiraya vermek. 3.13. Şirket konusuna giren her nevi inşaat ve taahhüt işleri, her nevi inşaat araç gereç malzeme makineler, elektrik, elektronik elektro-mekanik, araç gereç ve bunların aksam ve yedek parçalarının ve yapımlarında kullanılan mamul yarı mamul ve ham maddelerin ve üretim araçlarının alımı satımı ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 3.14. Şirket konusuna giren işler için gerekli demir, profil demir, sac, çimento, kereste, hırdavat ve elektrik malzemesi ile inşaat malzemeleri, makine ve demirbaşların ithalini ihracını yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak. 3.15. İnşaat ile ilgili ana malzeme, yardımcı malzeme ve sarf malzeme üreten yerli ve yabancı üretici firmalardan her türlü distribütürlük, bayilik alabilir, bayilikler verebilir. 3.16. Şirket`in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know- how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek, kiraya vermek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. B) Lojistik 3.17. Yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük İdaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak. 3.18. Her türlü kara, demiryolu, deniz yolu hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yük, eşya, konteynır kiralamak, taşımacılığı yapmak ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapmak. Uluslararası nakliye komisyonculuğu yapmak, konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.