Ulc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ulc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ulc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Sadettin Karateke tarafından kuruldu.Ulc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Sadettin Karateke tarafından kuruldu. 


Ulc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 2-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3-Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak 4-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayisinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 5-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması. 6-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 9-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 11-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 12-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek. 13-Her türlü havuz inşaatı, arıtma işlemleri, dekorasyon işleri, tamirat, boya işleri yapmak ve yaptırmak. 14-Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ,imar planları hazırlamak,proje ve uygulamalarını yapmak ve yaptırmak. 15-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  17-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin, İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 18-Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 19-Her çeşit zamak, çinko, alüminyum, baskı dökümü, ithalat ve ihracatını yapmak. 20-Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin işlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak. 21-Talaşlı imalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yarı mamul madde ile yedek parça makine, alet ve malzemenin, her türlü hassas ölçü alet ve cihazları, el aletleri, takım aparatları, takım tezgahları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 22-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 23-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 24-Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak. 25-Ham deriden; mamul deri, kösele, vidala, zik ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerUlc Tekstil İnşaat Gıda Endüstriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres: Yalı Mah.Turgutpaşa Cad.71/1 Kartal