ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi kuruldu! ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi, Nazım Gökel tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, Akmar Pasajı'nda kuruldu.ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi, Nazım Gökel tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu. 


ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.    Şirket her türlü inşaatların yapım işlerini yapmak.inşaatlar için gerekli ekipmanları hazırlamak,konut inşaatları yapmak. 2.    Şirket her türlü nakliye hizmetlerini yapmak.nakliye hizmetleri için gerekli ekipmanları hazırlamak,yurt içi nakliye hizmetlerini yapmak,ev dev eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı nakliye hizmetlerini yapmak. 3.    Şirket her türlü metal ve A metal  malzemelerinin alım ve satımını yapmak.gerekli olan ekipmanları hazırlamak.dükkanlar kurmak,kiralamak,yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 4.    Şirket her türlü elektrik malzemelerinin alım ve satım işlerini yapmak.elektrik malzemelerinin ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları hazırlamak. 5.    Her türlü hırdavat malzemelerinin alım ve satımını yapmak.hırdavat malzemeleri için dükkanlar açmak,yer kiralamak,yurt içi dağıtım işlerini yapmak. 6.    Şirket her türlü orman ürünlerinin alım ve satımını yapmak.orman ürünlerinin toptan dağıtım işlerini yapmak,depolar tutmak,kiralamak,gerekli ekipmanları hazırlamak.orman ürünleri için pazarlama işlerini yapmak. 7.    Her türlü oto yedek parçalarının alım ve satımını yapmak.oto yedek parçalarının ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları oluşturmak. 8.    Her türlü hafriyat ve kanalizasyon işlerini yapmak.gerekli ekipmanları hazırlamak. 9.    Her türlü matbaa hizmetlerinde bulunmak.gerekli ekipmanları hazırlamak. 10. He rtürlü devlet kurum ve kuruluşlarında var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak.    Konusu ile ilgili olarak; -          Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acenteliklar kurabilir -          Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulları üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üzerinde rehin, işletme rehini tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve şahsi her nevi teminat almak,bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.


ULS İnşaat Elektrik Nakliye Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, Akmar Pasajı No:70/287B.