Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi, Salih Manav tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi'nde kuruldu.


Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi, Salih Manav tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta kuruldu. 


Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi iş konusu; a- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt işleri ile ilgili zemin etütleri yapmak, zemin güçlendirme, fore kazık, jet Grouting, çakma kazık ve ankaj imalatları, zemin ve kayalarda muhtelif enjeksiyon işleri yapmak, b-Temel etüt sondajları , temel kazıkları ve fore kazık temellerinin projelendirilmesi ve inşaatları  , sondajları  , arazi ve laboratuvar deneyleri, jeolojik ve jeofizik etütlerinin yapılması, teknik raporlarının hazırlanması, kontrolörlük, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapılması ve uygulanması , c- Modern geoteknik mühendisliği ile ilgili konulardaki teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak, d- Ankrajlı ve ankrajsız fore kazık uygulamalarını yapmak,e- Kazık diafram, perde duvar, ankraj, çeşitli enjeksiyon, palplans, kesen, mini kazık , zemin doldurma yöntemi , çeşitli zemin donatıları ve bunlar gibi modern teknolojilerin tetkiki suretiyle her türlü kaya ile ilgili, etüt, projelendirme işleri yapmak , e- Yer altı suyunun düşürülmesi, geçirmezlikle ilgili etüd ve projelendirme işlerini yapmak ve uygulamak , f- Zemin ve kayanın iyileştirilmesi ile ilgili her türlü etüd ve projelendirme hizmetlerini yapmak ve uygulamak , g- Her türlü inşaat işleri, konut, iş yeri, ticarethane  inşaatlarını yapmak , satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı  binalar yapmak , h- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt, ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, ı- Her türlü inşaat, sanayi ve iş makineleri, cihazları ile birlikte bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, j- Her türlü makinelerin yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, ithalatı, ihracatını yapmak, k- Her türlü makinelerin yurt içinde ve yurt dışında  distribütörlüklerini almak, vermek, l- Her türlü makinenin imalatı, servis hizmetlerini yapmak, yaptırmak, m- Ticari ve teknik patent, teknik bilgi, teknik yardım, lisans ve anlaşmaları yapmak, imtiyaz ruhsatnamesi ve ihtira berati olmak üzere marka tescil ettirmek, başkaları tarafından alınmış olanları devir almak, n- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. o- Şirket amacı ile ilgili finansal kiralama yoluyla her türlü elektronik cihaz, iş makinesi, kara ve deniz yolu taşıtı, gayrimenkul alabilir.


Uludağ Geoteknik ve İnşaat Limited Şirketi adres: Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi, Ünal İş Merkezi, 22. Sokak, No:1/18.