Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi kuruldu!

Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi kuruldu!Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi, Haluk Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanlığı' nda 250 bin TL sermaye ile 9 Haziran' da Bayrampaşa' da kuruldu.


Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi, Haluk Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 250 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Bayrampaşa' da kuruldu.


Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi iş konusu; a) Her türlü hava, deniz, kara, raylı sistem, demiryolu vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. b) Uçak, otobüs, gemi, tren, gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti almak, satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. c) Ticari amaçlı her türlü kara, deniz, hava, demiryolu, araç ve nakil vasıtalarını almak, satmak, kiralamak,  kiraya vermek, devir almak, devir etmek, ithalat yapmak, ihracat yapmak. d) İştigal konuları ile ilgili olarak internet üzerinden e-ticaret yolu ile her türlü bilet alım, satım, reklam, tanıtım hizmetlerini yapabilir. e) Her türlü hava, deniz, kara ve demiryolu vasıtaları için garaj ve nakil vasıtaları terminalleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak. f) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. g) Yurt içinde ve yurt dışında seyahatler, geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. h) Yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, demir ve hava yolu ile yük taşımak, nakil etmek, taşıtmak, depolamak, elleçlemek, yük akışını planlamak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak, konteynır kiralamak, konteynır taşımacılığı yapmak, yurtiçi ve yurtdışı nakliye komisyonculuğu yapmak, i) Üçüncü şahıslara ait eşyayı ya da başkasına gönderilecek malları göndericiden almak, depolamak, saklamak, korumak, nakil etmek, sahibine teslim etmek veya alıcıya ulaştırmak, gereğinde mal bedellerine ilişkin faturalama işlemlerini yapmak, gönderici adına tahsilâtta bulunmak, her türlü lojistik desteği sunmak, j) Uluslararası ve yurt içinde kara, deniz, demir ve hava yoluyla kargo ve yük taşımacılığı, nakliyecilik ve taahhüt işleri, şehir içi şehir dışı, yurtiçi yurtdışı motorlu veya motorsuz kuryelik ve taşımacılık yapmak. k) Yurt dışından gelen eşya, zarf, paket ve kargoları gümrükten almak, yurt dışına gidecek eşya, paket ve kargoların gümrükleme işlemlerini yapmak, malları gümrükten çekmek, depolamak, aktarmak, elleçlemek, yükleme, boşaltma ve aktarma sahaları kurmak, l) Lojistik hizmetleri vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, m) Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri, garaj, otobüs, kamyon ve tır parkları kurmak, kurulmuş tesisleri devir almak ortak olmak devir etmek, satmak, yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, Şirket bu amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için: 1) İştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, milletler arası mümessillik, acentelik, bayilik, Distribütörlük alabilir ya da bu faaliyetleri kendisi için başkalarına gördürebilir, 2) İştigal konusu ile ilgili depolar, antrepolar, nakil merkezleri, aktarma merkezleri, mağazalar, satış ofisleri açabilir, kiralayabilir, işletmelerini alabilir veya kiraya verebilir. 3) Şirket konusu ile ilgili uluslararası lisanslar alabilir, kurulmuş yerli veya yabancı sistemleri kısmen veya tamamen kiralayabilir, faaliyetleri için faydalı izim, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyaz, emsali gibi hakları yerli ve yabancı sahiplerinden iktisap edebilir, üçüncü şahıslara, kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanı devralıp devredebilir, 4) Şirket konusu ile ilgili işlerini gerçekleştirebilmek için gerekli servis, büro, şube, acenta, garaj gibi her türlü tesisleri, her türlü taşınmazı amacına ulaşmak için komple veya kısmen iktisap edebilir, kiraya tutabilir, kiraya verebilir, satabilir ya da üçüncü şahıslara işlettirebilir, 5) Şirket konusu ile ilgili yapacağı harcama ve yatırımlar için gerekli uzun, orta ve kısa vadeli kredileri yerli ve yabancı finans kurumlarından temin edebilir, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek ve rehin verebilir ve alabilir, bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir.


Ulusoy Otobüs İşletmeciliği Seyahat Nakliyat Anonim Şirketi adres: Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi Büyük İstanbul Otogarı Sokak 127